ShareLab Mingle News

ShareLab Kick-Off Gathered Over 300 Participants

ShareLab Mingle

ShareLab Kick-Off Gathered Over 300 Participants

With over 300 visiting guests and Prime Minister Erna Solberg conducting the official opening, ShareLab reached a milestone on its Kick-Off March 21st. “- We wanted to create momentum and excitement for ShareLab, as well as inform about our activities. I think we reached that goal”, says Esben A. Nilssen, Managing Partner at ShareLab.

 

 

“ - Creation of ShareLab is important in the current restructuring of Norway. ShareLab is interaction, new companies, and science- and knowledge-based ”

- Prime Minister Erna Solberg

Erna Solberg

Eight ShareLab members did short presentations illustrating the width of competence and field of interest amongst the ShareLab community, before seven SPARK Norway projects (from University of Oslo’s SPARK initiative) entered the stage to battle for a 6-month membership at ShareLab. Simone Mester and her project on antibodies won the prize, congratulations!

ShareLab Lab

How does ShareLab work?

ShareLab is a membership community providing a complete range of biotech innovation and technical services. This includes access to a fully equipped and managed lab, special functions rooms, shared office space, as well as social areas. Our dedicated staff manage the laboratory so that members may concentrate on their R&D. ShareLab is open for all companies and researchers working within biotech and life sciences seeking lab facilities and entrepreneurial peers. High impact innovation startups have priority.

Inven2 Innovasjon Norge News

Inven2 lyser ut lokale presåkornmidler

Inven2 lyser ut presåkornmidler

Inven2 mottok NOK fem millioner fra potten som Innovasjon Norge fordelte i desember 2017. Midlene skal nå investeres, og i den forbindelse inviterer Inven2 medlemmer av ShareLab og andre relevante inkubatorer, klynger, samt selskaper etablert av Inven2 til å søke om investeringsmidler. Søknadsfrist er 20. februar. En investeringskomité bestående av medlemmer fra nettverket og Inven2s ledergruppe vil beslutte hvilke selskaper som vil få tildeling. Investeringskomitéens beslutning antas å foreligge i begynnelsen av mars 2018.

Se Inven2s invitasjon for kriterier og annen informasjon knyttet til søkeprosessen.

Mat uten jord News

Omnicibus dyrker mat uten jord

Intervju med Michael Solem

Omnicibus dyrker mat uten jord

Michael er fra Oslo, og er utdannet i England; først med bachelor i økologi ved Lancaster University, og senere med mastergrad i økologi, evolusjon og naturforvaltning fra Imperial College London. Han er nå daglig leder i Omnicibus, som driver med vertical farming – planteproduksjon uten jord. Michael har plass i ShareLab.
Av: Iselin H. Wood
Publisert: 17.01.2018
iselin(a)sharelab.no
Michael Solem

-Hvorfor begynte du å jobbe med «vertical farming»?

-Det var litt tilfeldig. I 2015 ble jeg forskningsleder for et selskap som jobbet med mye av det samme som jeg nå driver med. Da ble jeg kjent med mange forskjellige bransjer, fordi vertical farming og hydroponi spenner relativt vidt. En av dem jeg ble kjent med var en britisk bedrift som holdt på med levering av forskjellige hydroponiske systemer. Da ble jeg inspirert til å sette i gang på egenhånd.

 

-Hva driver deg?

-Da jeg gikk på universitetet, hadde vi utrolig mange forskjellige kurs. En av tingene vi lærte om var landbruk; vi lærte alt mulig om forvaltning av matjord. Da jeg senere fikk høre om vertical farming, tenkte jeg at dette jo er en helt annen måte å dyrke mat på! Man eliminerer jo faktisk nesten alle skadedyr, virus og bakterier – fordi man fjerner jorda de lever i! Det er egentlig ganske revolusjonerende.

-Det som driver meg er at jeg ønsker at Norge skal ta vertical farming seriøst og se på det som en reell erstatning for tradisjonell matproduksjon – i alle fall der det er en egnet metode. Du må gjerne se dette i sammenheng med bærekraft, men jeg tenker også helt konkret på å øke matproduksjonen her og nå.

 

-Hva er drømmen?

-Drømmen er å få den finanseringen og markedstilpasningen som er nødvendig for å erstatte enkelte avlinger i Norge fullstendig.

 

-Mener du at potensialet er stort nok til å erstatte hele avlinger?

-Jeg gjorde en sammenligningsstudie for et år eller to tilbake, hvor jeg sammenlignet økologisk salatproduksjon i California med vertical farming. Man kan faktisk få ut 30-40 ganger mer biomasse med vertical farming, sammenlignet med tradisjonelt jordbruk, og det synes jeg sier sitt.

 

-Hva skjer med de tradisjonelle jordbruksarbeidsplassene da?

-Jeg mener at vertical farming vil skape jordbruksarbeidsplasser, og frigi jord som da kan brukes til andre ting – tradisjonelt jordbruk på mer egnede avlinger, for eksempel.

 

-Hvorfor vil du sitte i ShareLab?

-Da jeg da først kom til ShareLab, tenkte jeg at dette var et veldig passende sted for et nyoppstartet firma å være. Det er både fordi det har den riktige profilen, men også på grunn av miljøet. Når jeg er her, treffer jeg alltid noen! Det er også et helt annet miljø, kontra hvis man har egne lokaler, slik som jeg hadde tidligere. Da hadde vi lokaler midt i Karl Johans gate, men vi satt egentlig isolert – det var bare oss syv som hørte til i selskapet som var der.

 

-Hva håper du ShareLab kan gi Omnicibus?

- Jeg håper jo at vi kan få et visst rammeverk for virksomheten, slik at vi kan få hjelp, hjelpe andre, og dele de ressursene som er tilstede i form av både mennesker og materielle ting. Jeg håper ShareLab kan gi kompetanse og kunnskap, og være et felleskap og en delingsplattform.

 

-Hva har vært Omnicibus' største utfordring til nå?

-Omnicibus sitter på en kompetanse og en produksjonskapasitet som tilsier at vi egentlig kunne satt opp et ordentlig fullskala kontrollerbart produksjonsanlegg her i Oslo, dersom vi hadde nok kapital. Så utfordringen er å reise tilstrekkelige kapital til at vi kan bli en bedrift som kan leve på sin egen omsetning.

 

-Hva er det beste med å jobbe med Omnicibus?

-Det er å jobbe for et mål, og vite at dette kan gi merverdi for andre enn meg selv. Det høres kanskje veldig altruistisk ut, men det er faktisk det jeg tenker; for meg er det ikke egentlig så viktig hvordan de økonomiske strukturene ender opp, men at det blir gjort riktig. Det å få legge til rette for at ikke bare vi, men andre, begynner å bruke denne teknologien synes jeg er egentlig er ganske givende. -Hva synes du om fasilitene til ShareLab? -Jeg synes det er veldig fint! Det er veldig sentralt. Jeg jobber nede i sentrum i Akersgata - bruker ikke lang tid på å komme hit. Det er bare å hoppe rett på t-banen, også er jeg på Forskningsparken. Jeg synes det er veldig fint som lokasjon – og det lukter jo fortsatt nytt her! Fasilitetene synes jeg er veldig gode - jeg liker jo at ting ser nytt ut. Det er akkurat slik som det burde være.

Vertical Farming
caroline og Nikolai News

Polar Algae: Leter etter bioaktive komponenter

Caroline og Nikolai

Sharelabs leietaker Polar Algae fra Finnmark jobber med makroalger:

LETER ETTER BIOAKTIVE KOMPONENTER

Caroline Haukeland er daglig leder i Polar Algae, og er en av de første leietagerne i ShareLab. Polar Algae er en start-up med hovedbase i Finnmark. Med på laget har de fått to hammerfestbaserte investeringsselskaper. De har også fått støtte fra Innovasjon Norge, Hammerfest og Kvalsund kommune, Regionalt forskningsfond og Mabit- programmet.
Av: Iselin H. Wood
Publisert: 11.01.2018
iselin(a)sharelab.no

Polar Algae ser på mulighetene for å skape en ny biotek-satsing i nord, gjennom å analysere og ekstrahere verdifulle komponenter fra nordnorske makroalger. Potensielt kan Polar Algae finne bioaktive komponenter som kan brukes i landbruk, kosmetikk, kosttilskudd og legemidler.

 

- Det er muligheter for bioteknologiske satsinger i Finnmark. Her er mye urørt potensiale, mener Haukeland.

Polar Algae samarbeider nært med det franske firmaet Algaia i Normandie.

Caroline er utdannet som journalist og har arbeidet som journalist i nesten 15 år. Selv om hun opprinnelig er fra Asker, har hun «gründet» flere bedrifter i Hammerfest; Polar Algae er den fjerde. Bedriftene hun har vært med på å starte tidligere har dekket mange ulike næringsområder, fra innovasjonssenter til lokalavis, men nå står nordnorske alger for tur.

 

-Hvorfor begynte du å jobbe med alger?

- Vi hadde lyst til å starte opp en ny bedrift som var fremtidsrettet og som kan utvikle og benytte ressursene som finnes i Finnmark. Sammen med inkubatorbedriften Probarents analyserte vi muligheter og kartla Norges satsinger innen havrommet og bioteknologisk satsninger - både i Norge og resten av verden. I og med at Finnmark er urørt med tanke på å benytte havet som åker til dyrking og høsting av makroalger, spisset vi etterhvert bedriftsideen inn mot ekstrakter fra makroalger.

 

-Hvorfor Finnmark?

- Det er tre ting. Det ene er ressursene som er utenfor Finnmarkskysten, deretter har du markedsmulighetene som ligger i imaget til polare strøk - det er kaldt og hvitt og lekkert og rent, med tanke på internasjonal branding. Det er også tilgang på store naturressurser.

 

-Hva driver deg til å fortsette å gjøre det du gjør? Hva er drømmen?

 -Jeg synes det er veldig gøy å skape noe, det er det som driver meg. Å få problemløsningsbiten av å starte en bedrift. Jeg liker oppstartsfasen veldig godt. Det å være med å heve og skape spennende arbeidsplasser for Finnmarksungdommen er en motivasjon for meg.

 

-Er det ikke oppstartsfasen som er vanskeligst?

-Det er det jeg synes er morsomt, at det er så mye som må løses! Det er det som driver meg, det å få det til. Det er også veldig mange nye og interessante mennesker innen bioteknologi. Det er mye jeg ikke kan, så det å møte kompetente og engasjert folk er motiverende. Samtidig fascineres jeg av, fagfeltet, kompetansen som finnes og alle mulighetene som ligger i alger. Det driver meg frem.

 

-Hva har vært Polar Algaes største utfordring til nå?

-Det er alltid utfordringer, men ingen som ikke er for store til å løses. Det å tro på ideen hele veien og holde fast i den er viktig. I det ene øyeblikket tenker man «ja! nå går det kjempebra»! Så stopper det når man møter et hinder, og du må ta en omvei rundt. Man må tåle de trøkkene man får når man starter opp en ny bedrift. Å få på plass finansieringsbiten er en nøkkelutfordring. Men nå har vi fått det til. To lokale investorer Pro Barents og Hammerfest Næringsinvest, vi har fått støtte fra Innovasjon Norge, FOU-programmet Mabit i Tromsø, Regionalt Forskningsfond Nord, og vi har finansiert forskningen som gjennomføres i denne fasen. Det er vi stolte av.

 

-Hva er det beste med å jobbe med Polar Algae?

-Det aller beste er jo de mulighetene som ligger i alger. Jeg synes det er veldig gøy at vi har et samarbeid internasjonalt, med tanke på at vi jobber med et fransk miljø. Det fins jo mye kompetanse som vi etter hvert også kobler oss på i Norge, men å ha et internasjonalt miljø å jobbe med er spennende - det er mange som jobber med alger ute i verden. I Norge har man ikke holdt på med det så lenge. Det er et etablert fagfelt utenlands, så kommer Norge forhåpentligvis enda mer på banen etter hvert.

 

- Hvorfor Frankrike? Hvorfor ikke Tyskland for eksempel?

 - Vi møtte Algaia [fransk selskap som driver innen alger], og vi så et veldig progressivt miljø der! De har forskningskompetanse og kan være et distribusjonsnettverk for produktene våre. Det var litt tilfeldig at vi møtte dem. Algaias folk har også gründer-kompetanse fra før, så de er svært verdifulle rådgivere.

 

-Hva synes du om fasilitetene til ShareLab?

 - Det er veldig lekkert og moderne. Man får lyst til å ta det i bruk, og man får lyst til å være her. Det finnes jo "hubs" hvor det er gammelt og slitt, men her er det strøkent med svært godt utstyrt fasiliteter. Både i laben og på kontordelen. De sosiale sonene - at man ser folk, og kan komme i kontakt med andre er bra. Tilgangen til kantinene og all den andre infrastrukturen som er i Forskningsparken er også et stort pluss. I tillegg er kollektivtransporten også bra - det er enkelt å komme hit.

 

- Hvorfor valgte du ShareLab?

- Jeg tror på verdien av samlokalisering. I Sharelab kommer jeg i kontakt med andre innen bioteknologi og Life Science som bringer prosjektet vårt videre. Nettverket man har tilgang på gjennom Sharelab er verdifullt. Samtidig er det positivt forsterkende for en gründerbedrift å knyttes til et så progressiv og nytenkende satsing som Sharelab i Forskningsparken i Oslo er.

tlsc News

The Life Science Cluster har flyttet inn i ShareLab

The Life Science Cluster

Velkommen til ShareLab!

The Life Science Cluster har flyttet inn i ShareLab

The Life Science Cluster (TLSC) har flyttet inn i ShareLab, en helt ny launchpad og delings- laboratorium for biotech-selskaper. Du finner ShareLab i Forskningsparken, Oslo. ShareLab er eid av Oslotech og utstyrt av VWR.
Av: Iselin H. Wood
iselin(a)sharelab.no
Publisert på TLSC.no 
05.12.2017

TLSC jobber for og med life science-selskaper, og det er naturlig for TLSC å være nærme start-up miljøet som vokser i ShareLab. Nettverksbygging mellom life science organisasjoner og selskaper er en av TLSCs største oppgaver.

“Innovasjon og vekst i form av oppstartselskaper er et av de viktigste innsatsområdene til The Life Science Cluster. Ved å lokalisere her sitter vi tett på utviklingen og kan bidra med nettverk omkring ShareLab”, sier Marius Øgaard, daglig leder i TLSC.

Kom gjerne innom ShareLab og hils på sekratariatet i TLSC. La oss vise deg rundt i ShareLab!

ShareLab er en biotech launchpad for selskaper og gründere som vil utvikle sitt biotech-produkt. ShareLab gir tilgang til en bemannet lab med 24 lab-arbeidsplasser og en business-inkubator for biotech start-ups. Labben er fullt utstyrt med moderne og flunkende nytt utstyr. I tillegg til dette disponerer ShareLab rom for spesielle funksjoner, for eksempel celledyrking. ShareLab består også av profesjonelle fulltidsansatte som hele tiden arbeider for å utvikle labben og står til tjeneste for leietagerne, slik at leietagerne kan fokusere på forskning og utvikling av selskapet sitt! Videre disponerer ShareLab stille arbeidsrom og sosiale soner. I de sosiale sonene kan du bli kjent med andre biotech-innovatører. ShareLab satser også på støtte sine medlemmer med erfarne mentorer fra biotech-sektoren, som kan hjelpe dem med å nå sine mål.

Esben Nilssen er ny daglig leder for ShareLab. Esben har bakgrunn i molekylær genetikk og innovation management, og håper å utvikle ShareLab til en av de ledende life science “launchpad communities” i Norden. Han ser frem til å jobbe med biotech-entreprenører, forskere, investorer og andre for å utvikle life science miljøet ikke bare i Norge, men også i hele Norden.

“ShareLab er et felleskap som tilbyr fullt utstyrte og bemannede laboratoriefasiliteter for bioentreprenører. Laben skal skape en bro mellom idé og fullt finansiert biotekoppstartsselskap. Vårt samarbeid med TLSC skal hjelpe oss å skape en strøm av nye selskaper og vi er meget glade for at de nå vil sitte i vårt miljø. Mitt mål? Ti nye biotekselskaper hvert år!” sier Nilssen.

Marius og Esben gleder seg til å ta fatt på arbeidsoppgaver i ShareLab

Selskapene Omnicibus, Polar Algae og Bio-Me har allerede flyttet inn i ShareLab. Omnicibus driver med vertical farming, Polar Algae analyserer og ekstraherer verdifulle komponenter fra lokal tang og tare, Bio-Me ser på bakteriell analyse. Det er åpenbart at ShareLab skal være en lab for alle retninger i biotech!

ShareLabs åpning faller også sammen med satsningen på det nye livsvitenskapsbygget ved UiO. Livsvitenskapsbygget skal etter planen stå klart i 2024, og skal være et senter for samarbeid for å løse nåværende og kommende utfordringer innen helse og miljø. ShareLab og TLSC skal være med på reisen mot livsvitenskapsbyen Oslo!

Ønsker du å vite mer om ShareLab? Ta kontakt via LinkedIn eller FB.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til ShareLab!