News

Intervju med Morten Isaksen

Bio-Me: Kartlegger bakteriene dine

Bio-Me AS er et norsk biotech-selskap som bygger på 20 års forskning innen bakterieidentifisering. Forskningen har gitt opphav til flere patenter og nye fremgangsmåter innen bakterieanalyse. Bio-Me konsentrer driften rundt analyseverktøyet GutCheck™, sammen med stor tilgang på tarmfloraprøver og avansert databehandling for å avdekke nye sammenhenger mellom livsstil, genetikk og bakterieflora.
Av: Iselin H. Wood
Publisert: 02.02.2018
iselin(a)sharelab.no
Morten Isaksen

Morten Isaksen fra Tollnes, Skien, er daglig leder for Bio-Me, og har en doktorgrad i bioteknologi. Han har tidligere drevet forskningsarbeid i Forskningsparken, og er glad for å være tilbake i kjente, men nye omgivelser på ShareLab.

-Hvorfor begynte du å jobbe med analyse av bakterieflora i mage og tarm?

-Det var etter at jeg hadde flyttet tilbake til Norge fra England. Jeg begynte å jobbe som konsulent på Forskningsparken i Oslo og ved Bioparken Ås. Det dukket opp et patent som endte opp ute på Ås; det dreide seg om en metode for å påvise mange forskjellige bakterier i en løsning. Tarmbakterier begynte så vidt å bli kjent innen forskning på det tidspunktet, så vi grep fatt i det. 

 

-Hva skjedde videre?

-Vi bygget opp et selskap, Genetic Analysis og flyttet det fra Ås til Oslo. Senere sluttet jeg der, og jobbet egentlig innenfor helt andre felter i en periode – men jeg klarte ikke å «slippe» dette med tarmanalyse, og følte at det fortsatt var mange spennende muligheter igjen å utnytte!  Derfor ble BIO-ME etablert som selskap i mai 2016. Over våren og sommeren 2017 utviklet konseptet seg videre, og da var det behov for en laboratorieplass – og nå sitter vi i ShareLab.

 

-Hva driver deg til å fortsette å gjøre det du gjør? Hva er drømmen?

-Det er to ting: Man ønsker å «make a difference», man ønsker å bidra - også ønsker man å tjene masse penger! Hovedsaken er at vi kan bidra med noe som ikke andre gjør – om ikke vi gjør det, er det ikke sikkert det blir gjort i det hele tatt!

 

-Hvorfor vil du sitte i ShareLab? Hva håper du ShareLab kan gi Bio-Me?

-Jeg hadde i løpet av sommeren og høsten behov for laboratorieplass, så det var jo perfekt timing for meg at ShareLab kom på plass! Også er det jo et flott og funksjonelt lokale. Man får et miljø med andre som jobber i relaterte felter, og som man kan utveksle erfaringer med. Det er også veldig greit at man har en infrastruktur som tar hånd om risikoavfall, HMS og alt av praktiske ting. Den praktiske infrastrukturen er jo viktig for oss, for det er altfor stor jobb å bygge opp alt det i et lite selskap.

 

-Hva har vært Bio-Me sin største utfordring til nå?

-Det er først og fremst finansiering. Ting går veldig fort, så tilgang på kapital i en tidligfase er viktig for å få etablert seg i markedet. I tillegg er Norge nesten et u-land når det gjelder tankegang rundt og bruk av tarmbakterieanalyse. En ting er at vi har et mindre fagmiljø å samarbeide med, men det påvirker også finansieringen - når jeg snakker med investorer er det ingen som vet mye om dette. Det å ligge foran har sine fordeler og ulemper.

 

-Hva er det beste med å jobbe med Bio-Me?

-Det er veldig gøy å jobbe med sin «passion» og det man liker å gjøre!

 

-Hva synes du om fasilitetene til ShareLab? 

-Det er et flott, åpent og lyst, trivelig og ikke minst funksjonelt – fasilitetene er utmerket!

esben