Inven2 Innovasjon Norge News

Inven2 lyser ut presåkornmidler

Inven2 mottok NOK fem millioner fra potten som Innovasjon Norge fordelte i desember 2017. Midlene skal nå investeres, og i den forbindelse inviterer Inven2 medlemmer av ShareLab og andre relevante inkubatorer, klynger, samt selskaper etablert av Inven2 til å søke om investeringsmidler. Søknadsfrist er 20. februar. En investeringskomité bestående av medlemmer fra nettverket og Inven2s ledergruppe vil beslutte hvilke selskaper som vil få tildeling. Investeringskomitéens beslutning antas å foreligge i begynnelsen av mars 2018.

Se Inven2s invitasjon for kriterier og annen informasjon knyttet til søkeprosessen.

sigurdrk