Mat uten jord News

Intervju med Michael Solem

Omnicibus dyrker mat uten jord

Michael er fra Oslo, og er utdannet i England; først med bachelor i økologi ved Lancaster University, og senere med mastergrad i økologi, evolusjon og naturforvaltning fra Imperial College London. Han er nå daglig leder i Omnicibus, som driver med vertical farming – planteproduksjon uten jord. Michael har plass i ShareLab.
Av: Iselin H. Wood
Publisert: 17.01.2018
iselin(a)sharelab.no
Michael Solem

-Hvorfor begynte du å jobbe med «vertical farming»?

-Det var litt tilfeldig. I 2015 ble jeg forskningsleder for et selskap som jobbet med mye av det samme som jeg nå driver med. Da ble jeg kjent med mange forskjellige bransjer, fordi vertical farming og hydroponi spenner relativt vidt. En av dem jeg ble kjent med var en britisk bedrift som holdt på med levering av forskjellige hydroponiske systemer. Da ble jeg inspirert til å sette i gang på egenhånd.

 

-Hva driver deg?

-Da jeg gikk på universitetet, hadde vi utrolig mange forskjellige kurs. En av tingene vi lærte om var landbruk; vi lærte alt mulig om forvaltning av matjord. Da jeg senere fikk høre om vertical farming, tenkte jeg at dette jo er en helt annen måte å dyrke mat på! Man eliminerer jo faktisk nesten alle skadedyr, virus og bakterier – fordi man fjerner jorda de lever i! Det er egentlig ganske revolusjonerende.

-Det som driver meg er at jeg ønsker at Norge skal ta vertical farming seriøst og se på det som en reell erstatning for tradisjonell matproduksjon – i alle fall der det er en egnet metode. Du må gjerne se dette i sammenheng med bærekraft, men jeg tenker også helt konkret på å øke matproduksjonen her og nå.

 

-Hva er drømmen?

-Drømmen er å få den finanseringen og markedstilpasningen som er nødvendig for å erstatte enkelte avlinger i Norge fullstendig.

 

-Mener du at potensialet er stort nok til å erstatte hele avlinger?

-Jeg gjorde en sammenligningsstudie for et år eller to tilbake, hvor jeg sammenlignet økologisk salatproduksjon i California med vertical farming. Man kan faktisk få ut 30-40 ganger mer biomasse med vertical farming, sammenlignet med tradisjonelt jordbruk, og det synes jeg sier sitt.

 

-Hva skjer med de tradisjonelle jordbruksarbeidsplassene da?

-Jeg mener at vertical farming vil skape jordbruksarbeidsplasser, og frigi jord som da kan brukes til andre ting – tradisjonelt jordbruk på mer egnede avlinger, for eksempel.

 

-Hvorfor vil du sitte i ShareLab?

-Da jeg da først kom til ShareLab, tenkte jeg at dette var et veldig passende sted for et nyoppstartet firma å være. Det er både fordi det har den riktige profilen, men også på grunn av miljøet. Når jeg er her, treffer jeg alltid noen! Det er også et helt annet miljø, kontra hvis man har egne lokaler, slik som jeg hadde tidligere. Da hadde vi lokaler midt i Karl Johans gate, men vi satt egentlig isolert – det var bare oss syv som hørte til i selskapet som var der.

 

-Hva håper du ShareLab kan gi Omnicibus?

- Jeg håper jo at vi kan få et visst rammeverk for virksomheten, slik at vi kan få hjelp, hjelpe andre, og dele de ressursene som er tilstede i form av både mennesker og materielle ting. Jeg håper ShareLab kan gi kompetanse og kunnskap, og være et felleskap og en delingsplattform.

 

-Hva har vært Omnicibus' største utfordring til nå?

-Omnicibus sitter på en kompetanse og en produksjonskapasitet som tilsier at vi egentlig kunne satt opp et ordentlig fullskala kontrollerbart produksjonsanlegg her i Oslo, dersom vi hadde nok kapital. Så utfordringen er å reise tilstrekkelige kapital til at vi kan bli en bedrift som kan leve på sin egen omsetning.

 

-Hva er det beste med å jobbe med Omnicibus?

-Det er å jobbe for et mål, og vite at dette kan gi merverdi for andre enn meg selv. Det høres kanskje veldig altruistisk ut, men det er faktisk det jeg tenker; for meg er det ikke egentlig så viktig hvordan de økonomiske strukturene ender opp, men at det blir gjort riktig. Det å få legge til rette for at ikke bare vi, men andre, begynner å bruke denne teknologien synes jeg er egentlig er ganske givende. -Hva synes du om fasilitene til ShareLab? -Jeg synes det er veldig fint! Det er veldig sentralt. Jeg jobber nede i sentrum i Akersgata - bruker ikke lang tid på å komme hit. Det er bare å hoppe rett på t-banen, også er jeg på Forskningsparken. Jeg synes det er veldig fint som lokasjon – og det lukter jo fortsatt nytt her! Fasilitetene synes jeg er veldig gode - jeg liker jo at ting ser nytt ut. Det er akkurat slik som det burde være.

Vertical Farming
sigurdrk