caroline og Nikolai News
Caroline og Nikolai

Sharelabs leietaker Polar Algae fra Finnmark jobber med makroalger:

LETER ETTER BIOAKTIVE KOMPONENTER

Caroline Haukeland er daglig leder i Polar Algae, og er en av de første leietagerne i ShareLab. Polar Algae er en start-up med hovedbase i Finnmark. Med på laget har de fått to hammerfestbaserte investeringsselskaper. De har også fått støtte fra Innovasjon Norge, Hammerfest og Kvalsund kommune, Regionalt forskningsfond og Mabit- programmet.
Av: Iselin H. Wood
Publisert: 11.01.2018
iselin(a)sharelab.no

Polar Algae ser på mulighetene for å skape en ny biotek-satsing i nord, gjennom å analysere og ekstrahere verdifulle komponenter fra nordnorske makroalger. Potensielt kan Polar Algae finne bioaktive komponenter som kan brukes i landbruk, kosmetikk, kosttilskudd og legemidler.

 

- Det er muligheter for bioteknologiske satsinger i Finnmark. Her er mye urørt potensiale, mener Haukeland.

Polar Algae samarbeider nært med det franske firmaet Algaia i Normandie.

Caroline er utdannet som journalist og har arbeidet som journalist i nesten 15 år. Selv om hun opprinnelig er fra Asker, har hun «gründet» flere bedrifter i Hammerfest; Polar Algae er den fjerde. Bedriftene hun har vært med på å starte tidligere har dekket mange ulike næringsområder, fra innovasjonssenter til lokalavis, men nå står nordnorske alger for tur.

 

-Hvorfor begynte du å jobbe med alger?

- Vi hadde lyst til å starte opp en ny bedrift som var fremtidsrettet og som kan utvikle og benytte ressursene som finnes i Finnmark. Sammen med inkubatorbedriften Probarents analyserte vi muligheter og kartla Norges satsinger innen havrommet og bioteknologisk satsninger - både i Norge og resten av verden. I og med at Finnmark er urørt med tanke på å benytte havet som åker til dyrking og høsting av makroalger, spisset vi etterhvert bedriftsideen inn mot ekstrakter fra makroalger.

 

-Hvorfor Finnmark?

- Det er tre ting. Det ene er ressursene som er utenfor Finnmarkskysten, deretter har du markedsmulighetene som ligger i imaget til polare strøk - det er kaldt og hvitt og lekkert og rent, med tanke på internasjonal branding. Det er også tilgang på store naturressurser.

 

-Hva driver deg til å fortsette å gjøre det du gjør? Hva er drømmen?

 -Jeg synes det er veldig gøy å skape noe, det er det som driver meg. Å få problemløsningsbiten av å starte en bedrift. Jeg liker oppstartsfasen veldig godt. Det å være med å heve og skape spennende arbeidsplasser for Finnmarksungdommen er en motivasjon for meg.

 

-Er det ikke oppstartsfasen som er vanskeligst?

-Det er det jeg synes er morsomt, at det er så mye som må løses! Det er det som driver meg, det å få det til. Det er også veldig mange nye og interessante mennesker innen bioteknologi. Det er mye jeg ikke kan, så det å møte kompetente og engasjert folk er motiverende. Samtidig fascineres jeg av, fagfeltet, kompetansen som finnes og alle mulighetene som ligger i alger. Det driver meg frem.

 

-Hva har vært Polar Algaes største utfordring til nå?

-Det er alltid utfordringer, men ingen som ikke er for store til å løses. Det å tro på ideen hele veien og holde fast i den er viktig. I det ene øyeblikket tenker man «ja! nå går det kjempebra»! Så stopper det når man møter et hinder, og du må ta en omvei rundt. Man må tåle de trøkkene man får når man starter opp en ny bedrift. Å få på plass finansieringsbiten er en nøkkelutfordring. Men nå har vi fått det til. To lokale investorer Pro Barents og Hammerfest Næringsinvest, vi har fått støtte fra Innovasjon Norge, FOU-programmet Mabit i Tromsø, Regionalt Forskningsfond Nord, og vi har finansiert forskningen som gjennomføres i denne fasen. Det er vi stolte av.

 

-Hva er det beste med å jobbe med Polar Algae?

-Det aller beste er jo de mulighetene som ligger i alger. Jeg synes det er veldig gøy at vi har et samarbeid internasjonalt, med tanke på at vi jobber med et fransk miljø. Det fins jo mye kompetanse som vi etter hvert også kobler oss på i Norge, men å ha et internasjonalt miljø å jobbe med er spennende - det er mange som jobber med alger ute i verden. I Norge har man ikke holdt på med det så lenge. Det er et etablert fagfelt utenlands, så kommer Norge forhåpentligvis enda mer på banen etter hvert.

 

- Hvorfor Frankrike? Hvorfor ikke Tyskland for eksempel?

 - Vi møtte Algaia [fransk selskap som driver innen alger], og vi så et veldig progressivt miljø der! De har forskningskompetanse og kan være et distribusjonsnettverk for produktene våre. Det var litt tilfeldig at vi møtte dem. Algaias folk har også gründer-kompetanse fra før, så de er svært verdifulle rådgivere.

 

-Hva synes du om fasilitetene til ShareLab?

 - Det er veldig lekkert og moderne. Man får lyst til å ta det i bruk, og man får lyst til å være her. Det finnes jo "hubs" hvor det er gammelt og slitt, men her er det strøkent med svært godt utstyrt fasiliteter. Både i laben og på kontordelen. De sosiale sonene - at man ser folk, og kan komme i kontakt med andre er bra. Tilgangen til kantinene og all den andre infrastrukturen som er i Forskningsparken er også et stort pluss. I tillegg er kollektivtransporten også bra - det er enkelt å komme hit.

 

- Hvorfor valgte du ShareLab?

- Jeg tror på verdien av samlokalisering. I Sharelab kommer jeg i kontakt med andre innen bioteknologi og Life Science som bringer prosjektet vårt videre. Nettverket man har tilgang på gjennom Sharelab er verdifullt. Samtidig er det positivt forsterkende for en gründerbedrift å knyttes til et så progressiv og nytenkende satsing som Sharelab i Forskningsparken i Oslo er.

sigurdrk