News
LST

Ledig deltidsstilling for student

Vil du skrive om vitenskap og innovasjon?

Published October 26, 2021

ShareLab er en labinkubator for livsvitere i Forskningsparken i Oslo. Laboratoriet huser i dag 28 selskaper med 70 livsvitere og entreprenører som har som mål å skape nye produkter innen diagnostikk, medisin, veterinærmedisin, landbruk og energi.

Vi søker nå etter en skriveglad student med bakgrunn innen biologi, biokjemi, farmasi eller medisin for å skrive artikler og intervjuer for ShareLab. Du bør ha tilbakelagt minst to studieår og skrive flytende norsk og engelsk på høyt nivå. Jobben er timesbetalt og fleksibel. Vi tror omfanget vil være på rundt 3 timer i gjennomsnitt per uke.

Arbeidet vil gi deg trening i å formidle avansert teknologi, utvide ditt nettverk og gi deg innsikt i innovasjon og entreprenørskap innen livsvitenskapene.

Send CV, karakterutskrift og en halv side med en fiktiv artikkel til ShareLab innen 15. november 2021 via LinkedIn. Bruk denne LINK.

esben