tlsc News
The Life Science Cluster

Velkommen til ShareLab!

The Life Science Cluster har flyttet inn i ShareLab

The Life Science Cluster (TLSC) har flyttet inn i ShareLab, en helt ny launchpad og delings- laboratorium for biotech-selskaper. Du finner ShareLab i Forskningsparken, Oslo. ShareLab er eid av Oslotech og utstyrt av VWR.
Av: Iselin H. Wood
iselin(a)sharelab.no
Publisert på TLSC.no 
05.12.2017

TLSC jobber for og med life science-selskaper, og det er naturlig for TLSC å være nærme start-up miljøet som vokser i ShareLab. Nettverksbygging mellom life science organisasjoner og selskaper er en av TLSCs største oppgaver.

“Innovasjon og vekst i form av oppstartselskaper er et av de viktigste innsatsområdene til The Life Science Cluster. Ved å lokalisere her sitter vi tett på utviklingen og kan bidra med nettverk omkring ShareLab”, sier Marius Øgaard, daglig leder i TLSC.

Kom gjerne innom ShareLab og hils på sekratariatet i TLSC. La oss vise deg rundt i ShareLab!

ShareLab er en biotech launchpad for selskaper og gründere som vil utvikle sitt biotech-produkt. ShareLab gir tilgang til en bemannet lab med 24 lab-arbeidsplasser og en business-inkubator for biotech start-ups. Labben er fullt utstyrt med moderne og flunkende nytt utstyr. I tillegg til dette disponerer ShareLab rom for spesielle funksjoner, for eksempel celledyrking. ShareLab består også av profesjonelle fulltidsansatte som hele tiden arbeider for å utvikle labben og står til tjeneste for leietagerne, slik at leietagerne kan fokusere på forskning og utvikling av selskapet sitt! Videre disponerer ShareLab stille arbeidsrom og sosiale soner. I de sosiale sonene kan du bli kjent med andre biotech-innovatører. ShareLab satser også på støtte sine medlemmer med erfarne mentorer fra biotech-sektoren, som kan hjelpe dem med å nå sine mål.

Esben Nilssen er ny daglig leder for ShareLab. Esben har bakgrunn i molekylær genetikk og innovation management, og håper å utvikle ShareLab til en av de ledende life science “launchpad communities” i Norden. Han ser frem til å jobbe med biotech-entreprenører, forskere, investorer og andre for å utvikle life science miljøet ikke bare i Norge, men også i hele Norden.

“ShareLab er et felleskap som tilbyr fullt utstyrte og bemannede laboratoriefasiliteter for bioentreprenører. Laben skal skape en bro mellom idé og fullt finansiert biotekoppstartsselskap. Vårt samarbeid med TLSC skal hjelpe oss å skape en strøm av nye selskaper og vi er meget glade for at de nå vil sitte i vårt miljø. Mitt mål? Ti nye biotekselskaper hvert år!” sier Nilssen.

Marius og Esben gleder seg til å ta fatt på arbeidsoppgaver i ShareLab

Selskapene Omnicibus, Polar Algae og Bio-Me har allerede flyttet inn i ShareLab. Omnicibus driver med vertical farming, Polar Algae analyserer og ekstraherer verdifulle komponenter fra lokal tang og tare, Bio-Me ser på bakteriell analyse. Det er åpenbart at ShareLab skal være en lab for alle retninger i biotech!

ShareLabs åpning faller også sammen med satsningen på det nye livsvitenskapsbygget ved UiO. Livsvitenskapsbygget skal etter planen stå klart i 2024, og skal være et senter for samarbeid for å løse nåværende og kommende utfordringer innen helse og miljø. ShareLab og TLSC skal være med på reisen mot livsvitenskapsbyen Oslo!

Ønsker du å vite mer om ShareLab? Ta kontakt via LinkedIn eller FB.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til ShareLab!

sigurdrk